Inscrición no programa, Edición 2021

Programa integral de formación e mentoring destinado a persoas mozas tituladas e inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, nun 91,89%, con cargo ao Programa Operativo de Emprego Xuvenil, para o período 2014-2020,  no eixe prioritario 5, obxectivo temático 8, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.1, medida 8.2.1.1.

Se tes algunha dúbida para cubrir este formulario podes escribirnos a mentoring@cixug.gal
Consulta neste enlace as bases do programa.
Consulta neste enlace a adenda pola que se acorda a ampliación de prazos para a presentación e revisión de solicitudes.
Indique o tipo de documento de Identidade
Para as citas e actividades de carácter presencial do programa.
Universidade ou centro no que rematou os estudos
Nome do grao ou título obtido
Indique o tipo de documento de Identidade
Para as citas e actividades de carácter presencial do programa.
Universidade ou centro no que rematou os estudos
Nome do grao ou título obtido